Privacy statement


Goji-bes.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Goji-bes.nl verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Goji-bes.nl garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.